Copure® QuEChERS提取盐包

Copure® QuEChERS提取盐包

Copure® QuEChERS提取盐包,适合多种QuEChERS标准,可用于农药多残留检测。

详情
Copure® QuEChERS提取盐包,适合多种QuEChERS标准,可用于农药多残留检测。

特点:

1.优化的预混配,使用更灵活。
2.适合AOAC 2007, EN 15662, GB23200.113等标准。

订购信息:

货号
方法
萃取盐配方
包装
COQP6150
AOAC 2007.01法 /
GB 23200.113法
6 g MgSO
1.5 g NaOAc
50包/盒
COQP4115 AOAC 2007.01法 /
GB 23200.113法
4 g MgSO4 / 1 g NaCl
1 g 柠檬酸钠 / 0.5 g 柠檬酸氢二钠
50包/盒
COQP4100
早期方法 4 g MgSO
1g NaOAc
50包/盒
    产品分类